Algemene voorwaarden

Wij van Totally Cranked bieden u graag een zorgeloze en transparante bestelprocedure en opvolging aan. Wij doen dit op basis van onderstaande modaliteiten. Heeft u als Klant hier nog vragen bij, aarzel niet om ons te contacteren!

Ondernemingsgegevens 
Totally Cranked
Circuze BV
Stukkenstraat 4, 3960 Bree, België
info@totallycranked.be
+32 (0)486 30 32 72
Ondernemingsnummer: 0681 891 786
BTW BE 0681 891 786
RPR: Antwerpen, afdeling Tongeren

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website Totally Cranked van Circuze, een BV met maatschappelijke zetel te Stukkenstraat 4, 3960 Bree, België, BTW BE 0681 891 786, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, (hierna Totally Cranked) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Totally Cranked moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Totally Cranked aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

  • Gratis verzending binnen België. Bij een bestelbedrag onder €25 ongeacht het gewicht of het formaat wordt een verzend- en inpakkost van €5,50 aangerekend.
  • Gratis verzendingskosten naar Nederland. Bij een bestelbedrag onder €25 ongeacht het gewicht of het formaat wordt een verzend- en inpakkost van €7,50 aangerekend.
  • Verzendingskosten naar Duitsland of Frankrijk: ongeacht het gewicht of het formaat wordt een verzend- en inpakkost van €10,00 aangerekend. Vanaf een bestelbedrag van €100 wordt de bestelling gratis verstuurd.
  • De levering worden geleverd aan huis door Bpost voor België, DHL voor Nederland en DPD voor Duitsland en Frankrijk. Voor leveringen in België kan er ook gekozen worden voor levering op een afhaalpunt van bpost dicht bij huis. Wanneer er bij thuislevering niemand aanwezig is als het pakje wordt geleverd, zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing van de door ons gekozen verzenddienst.
  • Leveringen in Bree, onze thuisstad, kunnen per fiets en zijn gratis.

Totally Cranked kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Totally Cranked niet. Totally Cranked is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Totally Cranked is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@totallycranked.be of telefonisch via +32(0)486 30 32 72. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Totally Cranked. Totally Cranked kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De producten/shirts zijn gedrukt dmv de zeefdruktechniek. Niet elk shirt is volledig identiek en kan in details afwijken van de getoonde productfoto. De t-shirts zijn allen van 100% biologisch katoen en bedrukt met milieuvriendelijke inkten.

Artikel 4: Online aankopen
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Via de betaalservice van Mollie: Bancontact, Visa, Mastercard of Ideal

Totally Cranked is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Nadat je je bestelling geplaatst hebt, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling (en eventueel online betaling). Mocht er een foutje in ons voorraadsysteem geslopen zijn en een artikel is toch niet meer voorradig, dan krijgt je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. 

For delivery in other countries, please contact us by mail, info@totallycranked.be, we are happy to send you a proposal for delivery costs.

  • De levering worden geleverd aan huis door Bpost voor België, DHL voor Nederland en DPD voor Duitsland en Frankrijk. Voor leveringen in België kan er ook gekozen worden voor levering op een afhaalpunt van bpost dicht bij huis. Wanneer er bij thuislevering niemand aanwezig is als het pakje wordt geleverd, zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing van de door ons gekozen verzenddienst.
  • Verwachtte levertermijn is 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van betaling*.
  • Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten binnen de 14 dagen na ontvangst door de Klant onverwijld worden gemeld aan Totally Cranked per mail naar info@totallycranked.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Totally Cranked was geboden. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Totally Cranked. 

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Totally Cranked. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Alle terugzendingen dienen schriftelijk (via mail: info@totallycranked.be) ons kenbaar worden gemaakt. U dient hierbij uw volledige naam, rekeningnummer (IBAN en BIC/Swift nummer) en bestel- of factuurnummer te vermelden. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending. Gelieve retourzendingen te sturen naar volgend adres: Totally Cranked, Stukkenstraat 4, 3960 Bree, België.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Totally Cranked zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant het artikel wil ruilen voor een andere maat hanteren wij het beleid van de terugzending. Gelieve het product te retourneren volgens bovenstaande modaliteiten. Totally Cranked zal het volledige bedrag van de geretourneerde zending terugstorten. Gelieve een nieuwe bestelling te plaatsen voor de andere maat.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Totally Cranked klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Totally Cranked. 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Totally Cranked zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Klantendienst 
De klantendienst van Totally Cranked is bereikbaar op het telefoonnummer +32 486 30 32 72, via e-mail op info@totallycranked.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Totally Cranked beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Totally Cranked zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Circuze BV – Totally Cranked – respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven (bij toestemming hiervoor).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Circuze BV, Stukkenstraat 4, 3960 Bree, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Circuze BV – Totally Cranked – Stukkenstraat 4, 3960 Bree, België, info@totallycranked.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

Totally Cranked houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@totallycranked.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

Wij gebruiken First Party Cookies:  Deze hebben tot doel de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

Wij gebruiken enkele Third Party Cookies: Deze zijn afkomstig van derden. Op de website van Totally Cranked worden deze gebruikt voor de Google Analytics functie die het bezoek op onze website bijhoudt alsook de cookies van Facebook, Instagram, Twitter, … die mogelijk bijgehouden worden voor de ‘share buttons’ die aanwezig zijn op de productpagina’s. Voor deze cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Totally Cranked om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Totally Cranked. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 16: Gebruik van de website
De Klant gebruikt onze website volledig op eigen risico. Totally Cranked beveligd zijn website binnen zijn mogelijkheden. Totally Cranked is niet verantwoordelijk voor eventuele errors, hacks of virussen die onze hosting of website zouden treffen met eventuele overdracht of schade bij de Klant als gevolg hiervan.          

Artikel 17 Intellectuele eigendom:
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Circuze bv – Totally Cranked – of rechthoudende derden.

Artikel 18: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).